سخنرانی پیروزی تاریخی کمال هریس معاون رئیس جمهور تازه انتخاب شده

[ad_1] عصر بخیر. عصر بخیر. عصر بخیر. عصر بخیر. متشکرم. متشکرم. عصر بخیر. متشکرم. عصر بخیر. جان لوئیس ، نماینده کنگره ، جان لوئیس ، نماینده مجلس ، پیش از مرگش نوشت ، دموکراسی یک دولت نیست. این یک عمل است. و منظور او این بود که دموکراسی آمریکا تضمین نمی شود. به اندازه تمایلContinue reading “سخنرانی پیروزی تاریخی کمال هریس معاون رئیس جمهور تازه انتخاب شده”

سخنرانی پیروزی کامل رئیس جمهور منتخب جو بایدن

[ad_1] سخنرانی رئیس جمهور منتخب جو بایدن در روز شنبه ، آماده پخش. هموطنان آمریکایی ، مردم این ملت صحبت کرده اند. آنها به ما پیروزی روشنی دادند. یک پیروزی قانع کننده. پیروزی برای “ما مردم”. ما با بیشترین رای در تاریخ این ملت – 74 میلیون رأی برای بلیط ریاست جمهوری کسب کرده ایم.Continue reading “سخنرانی پیروزی کامل رئیس جمهور منتخب جو بایدن”