[ad_1]

در نامه دریافت شده از NBC News ، مدیر اداره خدمات عمومی به بایدن رئیس جمهور منتخب اطلاع داد كه دولت آمادگی آغاز روند انتقال رسمی را دارد.

[ad_2]

منبع: green-chapter.ir