Alejandro Majorcas: DHS برای “پیشبرد تاریخ افتخار ما به عنوان یک کشور خوش آمدید” کار خواهد کردالخاندرو مایوركاس ، نامزد تازه انتخاب شده ریاست جمهوری بایدن برای امنیت میهن ، در مورد امیدهای خود برای كار آینده این بخش برای “بهبود تاریخ افتخار ما به عنوان یك كشور خوش آمد گفتگو كرد”.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*