انواع ریموت پارکینگ و قیمت آن

ریموت چیست؟ گردش کار ریموت به گونه ای است که وقتی دکمه ای را روی ریموتی که در دست دارید فشار می دهید ریموت پارکینگ ، یک فرکانس توسط آنها تولید و ارسال می شود. وقتی درها کاملاً باز هستند ، ضربه جک تمام شده و درها بیش از زاویه مورد نظر باز نمی شوند.Continue reading “انواع ریموت پارکینگ و قیمت آن”

سایت های فریلنسری خارجی چیست؟

فریلنسر که در سال 2008 تاسیس شد ، سایت های فریلنسری خارجی در حال حاضر بزرگترین بازار آنلاین برای کارهای سایت های فریلنسری خارجی مستقل است که بیش از 45 میلیون کارفرما و مستقل از بیش از 247 کشور را به هم متصل می کند. ما فریلنسر را به عنوان بهترین به عنوان بهترین انتخابContinue reading “سایت های فریلنسری خارجی چیست؟”