در در آغاز از حداقل مقدار چسپ استفاده نمایید و اگر ضروری بود چسپ بیشتری استعمال کنید. این پژوهشگر گفت: پروتز ساخته شده پس از تکمیل، شست و شو دیتا شد و دارای به کار گیری از اشعه گاما استریل و طی یک فعالیت جراحی در بیمارستان سینا در رخ مریض کار گذاشته شد. در ادامه جراح ظواهر پروتز را دارای توجه به توازن آن حساس سایر اعضای رخ بررسی می نماید و ممکن میباشد در صورت نیاز ظواهر پروتز را اصلاح کرده یا مکان آن را تغییر‌و تحول دهد تا به این ترتیب از دستیابی به یک ظاهر مطلوب به جهت مریض مطمئن شود. به طور معمول به جهت آن که طی دورهی ابتدایی سپس از فعالیت که به طور طبیعی چانه تورم دارد، پروتز از جای خود حرکت نکند، حوزه‌ زنخدان حیاتی باند بسته میشود. در شرایط معمولی بیمار میتواند کلیدی گذشت 1 تا 2 هفته به محل فعالیت خود بازگردد، اگر‌چه انجام فعالیتهای ورزشی پس از هفته سوم به بیمار توصیه میشود. به خاطر داشته باشید که بعد از آن از مدت 2 هفته اکثر وقت ها تورم از بین می رود. از گزاره طرز های جراحی چانه این می باشد که حساس تولید برش 2 سانتی متری از خارج و در ذیل زنخدان که تا لایه پریوست استخوان فک ادامه دارد، محل پروتز را مهیا می کنند. طرز دیگر جراحی چانه، این است که پروتز را روی لایه ی پریوست استخوان که یک لایه قابل انعطاف روی استخوان فک است قرار می دهند. قیمت دندان مصنوعی کلا مناسب و ذیل است. تولید پروتز سفارشی فک زیر (مندیبل) دارای روش چاپگر سهبعدی، حاصل کارایی گروه پژوهشی محققان سه کالج کشور، شامل دکتر معالج منظور کریم ومهربان پور از دانشکده تهران، پزشک معالج فرزام فرهمند از دانشگاه صنعتی شریف و پزشک سیدعلیرضا پرهیز از دانش کده علم ها پزشکی تهران است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ارتباط ها عمومی دانش کده تهران، پروتز سفارشی فک ذیل (مندیبل) به شیوه پرینت سهبعدی که کار تحقیقاتی مشترک پژوهشگران دانشگاههای تهران، صنعتی شریف و علوم پزشکی تهران است، طی جراحی موفقیتآمیز در صورت یک بیمار عمل پروتز تمام فک بالا گذارده شد. پزشک خواسته کریمپور، عضو هیأت علمی دانشگاه مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، ضمن اعلام این خبر گفت: همین مریض به علت وجود یک تومور بدخیم که نیمی از استخوان فک تحت خویش را از دست داده بود، پارسال زیر جراحی Hemimandibulectomy قرار گرفت. هنگامی نمیتوام به صدق به بهداشت دهن و دندان خود رسیدگی کرد. چسپ را به شکل مساوی روی سطح پروتز بریزید.

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد