مصرف این کود در اطراف ریشه و به تیتر محلولی در سیستم آبیاری، جذب کوچک مغذی ها و فسفات را افزایش دیتا و تاثیرات مثبتی بر بر روی گیاهان می گذارد. عنصر پتاسیم بیشترین عنصر غذایی پر مصرف در لایه سطحی خاک قرار دارد . بدین ترتیب در زمان مصرف کود سولوپتاس می بایست به طریقه مصرف درج شده بر بر روی بسته بندی دقت کنید. سفارش می شود که سپس از گلدهی و در حین پرشدن میوه ها از همین کود در فضای سبز به کارگیری کنید. برای این که کود سولوپتاس بر بر روی درختان میوه اثرگذاری بیشتری داشته باشد، بهتر می باشد این کود را آن‌گاه از گلدهی به درخت بیش تر کنید. ساقه گیاهان و درختان کوتاه و کوچک می ماند و گره در میان ساقه ها نزدیک به هم است، طوری که کوچک ماندن گیاهان یکی از نشانه های کاهش مقدار پتاسیم است. الف- ساقه های گیاهان به رخ کوتاه خواهند بود و فاصله های گره های فی مابین ساقه ها اکثر نزدیک به نیز خواهند بود، به عبارتی می توان گفت که ریز ماندن گیاهان یکی از علائم کمبود پتاسیم میباشد. کلیدی بهره گیری از این کود می توانید پسته هایی مهم مغز درشت و خندان را برداشت کنید. اما به طور طبیعی اصلی نمک های حاوی منیزیم، سدیم و کلرید ترکیب می شود. اگر‌چه پتاسیم ( K ) موجود در سولفات پتاسیم (K₂SO₄ ) حیاتی بقیه کودهای معمول پتاسه تفاوتی ندارد ، اما به ادله وجود گوگرد آیتم مناسب تری برای خرید کردن کود شیمیایی است. ATP که به یاری فتوسنتز در گیاه به وجود میاید و به یک عدد از منابع انرژی برای کار های فیزیکی و شیمیایی گیاه محسوب می شود البته می بایست همین انرژی به بخش های مختلف گیاه انتقال داده شود که به یاری بار الکتریکی انجام می شود که کاتیونهای پتاسیم آن را تامین می کند، می اقتدار سرانجام گرفت که در صورتی که میزان پتاسیم در گیاه قلیل باشد سرعت فتوسنتز آن هم قلیل می شود. حیاتی تولید ATP میزان فتوسنتز را تهیه می کند. مبداء مهم ارزشی از گوگرد نیز فراهم می نماید که به جهت سنتز پروتئین و کارایی آنزیم به آن نیازاست. که می تواند به ارتقاء بهره وری محصولات یاری کند. در عاقبت ، پرورش هرچه سریعتر، باروری عمده و باکیفیت خیس گیاهان و در سرانجام به دست آوردن محصولات بیشتر، به جهت کشاورزان از حساس به سزایی برخوردار می سولفات پتاسیم خدمات حمایتی شود. براین اساس خوبتر است که هر ساله کودپاشی برای این گیاه صورت گیرد. صنعت کشاورزی در جمهوری اسلامی ایران دوچندان قدرتمند و باکیفیت هست و به کارگیری از هر کودی به طریقی می تواند رشد و سرسبزی گیاهان را ارتقا دهد. در اینجا اکثر به تحلیل وب وب سایت سولفات پتاسیم کامیرا.

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد