کاربرد های فراوانی دارد. کربن فعال به طور کلی بر مبنا اندازه، روش تهیه و تنظیم و کاربرد صنعتی طبقه بندی میشود. در ادامه این خاکستر در محدوده دمایی ۶۰۰-۱۲۰۰ سکو سانتیگراد، در معرض اتمسفر اکسید کننده نظیر اکسیژن یا بخار آب قرار می‌گیرد تا فعال شود. یکی از این واکنشهای شیمیایی میتواند حذف کلرین از آب پس از انجام واکنش شیمیایی کلرین کلیدی کربن و ایجاد یونهای کلراید باشد. از اسم همین کربن میتوان به فرآیند ساخت آن پی برد. در فرایند فراوری این محصول، کربن متخلل توسط یک پلیمر زیست سازگار پوشش داده میشود، به طوری که تخللها مسدود نشوند. کربن فعال پودری که اساسی نام PAC (Powdered Activated Carbon) هم شناخته میشود، مشهور ترین مدل کربن اکتیو هست که به صورت پودری یا این که گرانوله اهمیت اندازهای کوچکتر از ۱ میلیمتر ایجاد میشود. این کربن در بازار اصلی اسم فیلتر CTO (کلورین، بو، مزه) هم به فروش میرسد. در ضمن میزان و رخ تخللها نیز در میزان کار آن موثر است. برهان آن سطح ویژهی بالاتر همین کربنها نسبت به مدل پودری است. در دسته بندی دیگر می اقتدار این زغال ها را بر مبنا مدل منافذ و تخلخل بر روی سطح آنان گروه بندی کرد. هر چه IODINE NUMBER کربنی بالاتر باشد منافذ بخش اعظم و سطح تماس بیشتری را برای جذب گازها و بقیه ناخالصی ها دارد. کربن اکتیو جور خاصی از زغال و کربن می باشد که به ادله قرار گرفتن در دمای زیاد برای مدت طولانی یا این که تماس اهمیت مواد شیمیایی مخصوص، مهم منافذ کوچکی میشوند. فیلتر کربن اکتیو چه کاربردهایی دارد؟ دستهبندی کربن اکتیو به چه صورتی است؟ به تیتر مثال، فعال سازی کربن فعال های تولید شده حساس چوب طبیعت تنها با طریق های شیمیایی فعال شده و روندهای فیزیکی برای آن ها کاربرد ندارد. همین پارامتر با نقش تعیینکنندهای را در کاربرد زغال کربن فعال قرص فعال ایفا میکند. در صنعت پتروشیمی از کربن فعال برای جذب گاز به کارگیری می شود و در ادامه اصلی قرار دادن آنها در دمای بالا، قابلیت دفع گاز را آماده می کنند. وقوع واکنشهای شیمیایی در این محدوده دمایی سبب ساز متخلل و فعال شدن کربن میشود. پارچههای زغال فعال که اساسی فناوری فیبر ریون تولید میشوند، در اصل جذب بالاتری نسبت به کربن فعال پودری دارند. در این برگه تعداد 3452 مقاله تخصصی درباره کربن فعال که در نشریه های اعتبار علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. کربن فعال دانهای یا این که BAC (Bead Activated Carbon) مدل دیگری از کربنهای اکتیو هست که از قیر ساخته می‌گردد و خواصی به طور کامل شبیه جور اکسترود شده دارد. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه رسانایی کربن فعال بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد