برای دیدن جزئیات این بخش به صبحانهی بخش عطاری و سلامت محور مراجعه کنید. پس از ظهور طب مدرن و پزشکی نوین که با ساخت و تولید داروهای شیمیایی همراه بود اکنون این علم به عنوان طب مکمل به کار گرفته می شود. به این ترتیب خانواده مدرسی نه تنها با انتقال سینه به سینه کار از پدر به پسر با وجود تاسیس داروخانههای نوین و رواج طب مدرن تاکنون به حرفه عطاری در تربتحیدریه ادامه دادهاند بلکه شاگردانی هم تربیت کردند که همچون “رضا حقیقی، اکبر زارعی و حسین مولوی” به تداوم حیات حرفه تولید، عرضه و تجویز گیاهان دارویی در تربتحیدریه کمک نمودهاند.

مدرس دانشگاه فرهنگیان تربتحیدریه گفت: پس از حکیم امینالدوله مدرسی یزدی، فرزندش سیداحمد که خواص درمانی گیاهان و فنون تهیه دارو را از پدر آموخته بود دستاندرکار جمعآوری گیاهان دارویی و ساخت عرقیات گیاهی با استفاده از دانش و مهارت لازمه این حرفه در تربتحیدریه میشود تا اینکه در طول زمان با اشتهار به نام “سیداحمد دوافروش” و همچنین مراودات حرفهای با طبیبان سنتی آن زمان تربتحیدریه همچون میرزا محمود حکیمباشی و کربلایی مراد جراح، در میان مردم این شهر ارج و اعتبار کسب میکند. وی گفت: همزمان با این روند، سه نفر از فرزندان سیداحمد دوافروش که حرفه پدری را در تربتحیدریه ادامه داده بودند نیز کار خود را توسعه داده و در مزرعهای واقع در کلاته سبز اسماعیلآباد در حومه این شهر اقدام به کشت گیاهان دارویی کردند.

وی افزود: سال ۱۳۲۵ خورشیدی نیز یکی از شاگردان سیداحمد مدرسی که در شناخت، تهیه و تجویز گیاهان دارویی تربیت شده وی بود، پس از تحصیل در دانشگاه و کسب مدرک دکترای داروسازی، به عنوان نخستین فرد بومی تربتحیدریه، داروخانهای را با نام خود به اسم “داروخانه دکتر بلوریان” در این شهر تاسیس کرد. محمد شریفیتربتی افزود: ۱۹۶ سال پیش، سر سلسله این خاندان به نام “حکیم سید میرزا امینالدوله مدرسی یزدی” سال ۱۲۰۳ خورشیدی از یزد به خراسان مهاجرت و پس از مدتی تهیه و تجویز گیاهان دارویی در مشهد، به تربتحیدریه نقل مکان کرد و سال ۱۲۴۷ خورشیدی مقارن با دوره ناصری، حجره عطاری خود را در مکانی جنب کوچه کاریز عطاری بوعلی تربتحیدریه برپا نمود.

وی افزود: در همین ایام مصادف با اواخر دوره حکوت سلسله قاجار، عطاری دیگر با نام “کربلایی محمدحسین مشهدی” که در شهر مشهد دستاندرکار تهیه و تجویز گیاهان دارویی بود به همین سبب به سمرقند و بخارا رفت و آمد داشت نیز به تربتحیدریه عزیمت کرده و با شراکت برادر کوچکترش حاج ذبیحالله امیری در این شهر حرفه خود را پی میگیرد. از گذشته های بسیار دور تاکنون علم استفاده از گیاهان به عنوان درمانگرهای طبیعی رواج گسترده ای در بین مردم ملل گوناگون داشته است. در تولید غنچه گل محمدی خشک ایرانی، به هیچ عنوان از آفت کشها و سموم استفاده نمیشود، به همین دلیل، کیفیت بسیار بالایی دارند.

اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار بیشتر در مورد عطاری مقدم ظفر لطفا به بازدید از وب سایت ما.

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد