پول ترامپ جمع شده برای “صداقت” بدهی مبارزات انتخاباتی ، کمیته سیاسی جدید خواهد بوددنی Sevalos ، خبرنگار NBC News ، چاپهای خوب در ایمیل های جمع آوری کمک های مالی مبارزات انتخاباتی ترامپ را بررسی می کند تا دقیقاً بفهمد مقداری از پول جمع شده برای شمارش انتخابات کجاست.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*