پرداخت مهریه آن‌گاه از روان شدن صیغه ی عقد بر عهده مرد است. هزینه دریافت مهریه در صورتی که از روش اجرای تصویب باشد، حدود ۵ % در حیث گرفته شده است که بر عهده زوج خواهد بود و اگر در طی مدت صدور دادخواست و برگزاری دادگاه، زوجه از اخذ مهریه منصرف شود، دیگر زوج هزینه دادرسی را پرداخت نخواهد کرد. همچنین مطابق ماده 3 این قانون، چنانچه زوجه نتواند مهریه خود را از روش مذکور مطالبه نماید، می تواند تا زمان اجرای حکم دادگاه یا این که پذیرش درخواست اعسار زوج از پرداخت مهریه، حبس زوج را از دادگاه خانواده درخواست نماید. ثانیا: منشا صلاحیت دار جهت رسیدگی به دعوای مزبورحسب مورد، دادگاه محل تهیه کننده گواهی یا دادگاه محل اقامت خوانده است، در‌حالتی که هر دو طرف مقیم بیرون از ایران باشند دادگاه خانواده تهران صالح به رسیدگی است. چون قانون برنامه توسعه سوم موخر است و آئین طومار هم متعاقب آن و به موجب همین ضابطه تصویب شده است، ضابطه مقدم که همان ماده واحده مسئله اورجینال ۲۱ ضابطه کلیدی باشد را نسخ می کند و شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به موضوعات ذکر شده در ماده واحده را براساس ماده ۷ دین نامه قانون توسعه و گسترش سوم و کلیدی رعایت وضعیت آن ماده دارند. شورای حل اختلاف به موجب قانون توسعه سوم (ماده ۱۸۹) و در راستای اجرای همین ماده به ثبت رسیده هست و این ضابطه ثبت ۱۳۷۹ هست و ماده واحده موضوع اصل ۲۱ قانون اهمیت مصوب۱۳۷۶ و در بند ۱ از قسمت (الف) ماده ۷ دین نامه شورای حل اختلاف رسیدگی دعاوی راجع به دیون، منافع و غیره تا مبلغ قریه میلیون را در صلاحیت شورا قرار دیتا است، فلذا مواردی که در ماده واحده ذکر شده هست و جنبه آئین داشته باشد تا مبلغ فوق الذکر مشمول ماده ۷ آیین نامه می شود. واحدهای شوراهای حل اختلاف واجه شرایط یگانه مزبور نبوده وصلاحیت های شوراهای حل اختلاف طبق ماده ۷ آئین طومار اجرایی ماده ۱۸۹ ضابطه برنامه سوم بسط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران معین شده است، لذا واحدهای شورای حل اختلاف مجاز به رسیدگی به دعاوی خانوادگی موضوع اصل ۲۱ قانون حیاتی نمی باشد و لحاظ اکثریت قضات دادگستری قائم شهر در جلسه مقرر تایید می شود. در صورتی که از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم وکیل مهریه رایگان لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد