[ad_1]

جین تیم ، NBC ، ادعاهای رودی جولیانی و تیم حقوقی ترامپ را در مورد طرح ملی تقلب در رای دهندگان در یک کنفرانس خبری بررسی می کند

[ad_2]

منبع: green-chapter.ir