سپس از چسب مخصوصی برای اینکه مواد به دندان بچسبد، استفاده میکند و در آخر لایه نازکی از مواد کامپوزیتی را به سطح دندان شما اضافه میکنند و از نور سفت کننده برای محکم و سخت شدن مواد روی دندان استفاده میکند و در آخر سطح آن را برای درخشش بیشتر صیقل میدهد.

بعد از خشک شدن دندان ها، کامپوزیت ساخته شده در مطب تحت نظر پزشک متخصص روی دندان ها به صورت یک لایه ی نازک توسط باندینگ مخصوص ( چسب) گذاشته می شود و با نور آبی سفت می گردد. یکی از نقاط ضعف کامپوزیت ونیر ترک خوردن آن می باشد که برای جلوگیری از آن باید از گاز زدن به اجسام سخت و جویدن غذاهای سفت یا یخ خودداری کنید. 2. مراقب مصرف غذا یا نوشیدنی هایی باشید که می توانند دندان های شما را لکه دار کنند.

مهارت: مهارت دندانپزشک شما در استفاده از کامپوزیتها خصوصاً از نوع مستقیم بسیار مهم است و با کوچکترین اشتباه ممکن است نتیجهی کار موفقیتآمیز نباشد. دهان خشک: برای استفاده از کامپوزیت دندان آماده و زمان قرارگیری آن در دهان نیاز است که دهان و دندانها کاملاً خشک باشند و این خصوصاً برای دندانهای عقبی کمی دشوار است. نیاز به ترمیم یا تعویض: کامپوزیتها نسبت به روکشها نیاز بیشتری به ترمیم یا تعویض دارند. در صورتی که نیاز به تغییرات جزئی در شکل یا رنگ دندان داشته باشید، ممکن است نیازی به تراشیدن حذف کامپوزیت دندان نداشته باشید.

زمان و هزینه: با توجه به اینکه برای ثابت شدن کامپوزیت باید دهان را خشک نگه داشت و ثابت شدن آن کمی زمان میبرد، ممکن است، استفاده از کامپوزیتها و ترمیم آنها کمی خسته کننده باشد. ماندگاری: در برخی مواقع که از کامپوزیت برای حفرههای بزرگ استفاده شده ممکن است، به اندازهی کافی دوام نداشته باشد. متخصص ممکن است مجبور باشد که یک لایه نازک از مینا دندان شما را بردارد تا کامپوزیت به آن بچسبد. • از دهانشویههایی که دندانپزشک به شما توصیه میکند، استفاده کنید؛ زیرا برخی از دهانشویهها ممکن است موجب تغییر رنگ کامپوزیتها شوند. بعد از انجام کامپوزیت ، به مسائل بهداشتی و رفتاری بیشتر باید توجه کرد .

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد