[ad_1]

آنا پالمر ، خبرنگار ارشد ، واشنگتن ، POLITICO ؛ نویسنده همکار ، کتابنامه POLITICO ، توضیح می دهد که چگونه رهبری در اتاق و سنا برای سالها نسبتاً بدون تغییر مانده است.

[ad_2]

منبع: green-chapter.ir

ایندکسر