هریس در مورد عدم امنیت غذایی ، فاصله اجتماعی در آشپزخانه مشترک قبل از شکرگذاری صحبت می کند


رئیس جمهور منتخب کامالا هریس در مورد عدم امنیت غذایی و محرومیت اجتماعی در تعطیلات پیش از روز شکرگذاری صحبت کرد. هریس قبل از آشپزخانه مرکزی Thanksgiving DC ، یک آشپزخانه غیرانتفاعی جامعه که با فقر و گرسنگی مبارزه می کند ، ایستاد.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*