[ad_1]

رئیس جمهور منتخب کمالا هریس از نامزدها و معرفی شدگانی که در تیم امنیت ملی برای دولت بایدن کار خواهند کرد ، تمجید کرد. وی گفت تیم معرفی شده “نشان دهنده بهترین ملت ما است”.

[ad_2]

منبع: green-chapter.ir

ایندکسر