هدرز ها را می توان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، بنابراین شرکت سازنده باید دارای توجه به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از همین قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه جور کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید اهمیت دقت به موضوعاتی چون ارتقا توان هدرز، توجه به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی است که به جهت ارتقاء عجله و توان خودرو آیتم استفاده قرار می‌گیرد ، برای این‌که بتوانید غایت راندمان را از ماشین پراید دریافت نمایید این آیتم یک عدد از موردها واجب میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی هست که سطح آن صیقلی نمیباشد و زبر و ناصاف هم به لحاظ میرسد، از همین جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از روش خمکاری به کار گیری شده است، سطح آن صاف و صیقلی چشم می‌شود و به این ادله خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن واقعه میافتد. در صورتی که بخواهیم در رابطه کلیدی طراحی این قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که این قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر بر روی سطح آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب ساخت و طراحی همین قطعه را می توان یک فعالیت سخت و مستمند به علم مخصوص در لحاظ گرفت. در یک تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در لحاظ گرفت که در وقتی که ارزش ماشین بالا میرود و افراد توان خرید یک خودرو پرقدرت و اصلی میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر بر روی اتومبیل هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری مینمایند که کارگزاری همین قطعه سبب بروز ویژگیهای متفاوتی در اتومبیل هم میشود. در صورتی که در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اصلی شتاب و عملکرد بهتری از ماشین خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه حیاتی طراحی و ایجاد این قطعه کلیدی دارد، روزگار و هزینهای است که شما می بایست به جهت آن در حیث بگیرید، تولید هدرز را می توان یک روند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین ادله بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر بر روی ماشین نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. این دو قطعه از حیث فرآورده و ساختاری با یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی با کمترین مقاومت از اگزوز خودرو بیرون میشوند و پروسهی انجام همین حادثه دارای هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه حساس مانیفولد، زیاد پر سرعت و آسانتر میباشد و این مورد قضیه خویش میتواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط اهمیت هدرز فولادی پراید وب سایت خود باشید.

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد