هاوس لایحه ای را برای جرم زدایی ماری جوانا تصویب کردمجلس نمایندگان به تصویب لایحه ای مبنی بر جرم زدایی بیشتر ماری جوانای چریکی رای داد. این لایحه اکنون به سنا منتقل خواهد شد ، جایی که بعید است به قانون تبدیل شود.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*