احتمالا نام پیستون را شنیده باشید که ولی قطعه ای حیاتی در به حرکت در آوردن اتومبیل نیز هست. در همین گونه پیستون حجم محفظه احتراق برابر دارای شرایط فابریک بوده و به هیچ وجه افت کمپرس و افت جرم نبوده و طبیعتا شتاب و توان موتور مانند موقعیت فابریک خواهد بود. پیستون های دو زمان را در سواریهای سایز ریز دارای موتورهای کم حجم مشاهده میکنیم. در این حالت توان و شتاب را میتوان پیستون تقویتی tu5 تماشا کرد . این اشکال از انبساط بیش از حد آن‌ها دوری کرده و نیاز به فضای لقی بیشتر فی مابین همین نوع پیستون و سیلندر را کمتر میدهد. قطر پیستون درست به اندازه سیلندر است.سرسیلندر و سرپیستون محوطه اتاق احتراق را تشکیل می دهند.پیستون حرکت رفت و برگشتی دارد و به علت عمل گونه پیستون در میل لنگ به حرکت دورانی تبدیل می شود، اولین کار پیستون همین میباشد که یک مرحله متحرک را که از اطرافش گاز نتواند رخنه کند، تشکیل دهد تا مواد مهم مرتبه حرارت و فشار زیاد بتوانند منبسط شوند، هماهنگ اصلی همین عمل انتقال فشار نیروی گاز به دسته است که آن هم به نوبه خویش حرکت را به میل لنگ انتقال می دهد.این انتقال حرکت از مدل پیستون به میل لنگ متناسب کلیدی زاویه جور پیستون حساس جدار سیلندر است. نشت مایعات از ماشین دلایل گوناگونی دارااست و اغلب نشان دهنده یک نقص‌ است. نیمه بالای یاتاقان ها به قطعه موتور نصب میباشد و نیمه تحت در محیط های یاتاقان ها کلیدی که به قطعه موتور پیچ شده اند قرار دارد. شایان ذکر هست که چنانچه، پیستون و سیلندر نسبت به نیز خلاصی نداشته باشند و یا به عبارتی دیگر، اصطکاک دربین سیلندر و پیستون بیش از حد باشد؛ عملا حرکت رفت و برگشتی به دشواری انجام شده و باعث به آسیبهای جدی به سیلندر و پیستون خواهد شد. پیستون یکی از از قطعات دارای ارتباط حساس شاتون است. یکی از از شاتون ها اثبات میباشد که به آن شاتون اهمیت (master rod ) گفته می شود و سایر شاتون ها به انتهای یکسری ضلعی شاتون کلیدی وصل می شوند که به آن‌ها شاتون های اتصال (articulating rods ) گفته می شود که سبب ساز چرخش میل لنگ و حرکت پیستونها می شود . پیستون یکی از از قطعات متحرک و حیاتی موتور میباشد که در درون سیلندر به طور متناوب حرکت رفت و برگشتی انجام داده تا چهار مرحله اساسی چرخه به این معنی که مکش ، چگالی ، احتراق – انبساط و تخلیه ( خروج دود) رخ گیرد.

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد