نحوه تأیید صلاحیت انتخابات


روند تأیید نتایج انتخابات معمولاً مورد توجه عمومی قرار نمی گیرد ، اما در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 چنین نیست. در حالی که رئیس جمهور ترامپ و تیم حقوقی وی برای تعلیق صدور گواهینامه میدان جنگ تلاش می کنند ، NBC News روند این روند را توضیح می دهد. که شامل تأیید نتایج انتخابات است.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*