نامزد پیشنهادی بایدن ، Avril Haynes: “من هرگز از گفتن حقیقت در قدرت امتناع ورزیده ام”آوریل هاینز ، نامزد بایدن برای مدیر اطلاعات ملی ، گفت كه می داند او برای خدمت به منافع مردم آمریكا و نه فقط رئیس جمهور انتخاب شده است و از افراد جامعه اطلاعاتی تمجید كرد.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*