براین اساس توصیه میکنیم خانوادهها کنار نیز باشند؛ چرا که یکی از از مواقعی که در جشن چهارشنبه اهل سوریه رایج میباشد آتشبازی است. مواردی بود که افراد از کوچه و خیابان رد میشدند و هنگامی آتش را دیدند تصمیم میگیرند از روی آن بپرند، بیخبر از این‌که یک سری افراد بیاحتیاط داخل آن آتش مواد منفجره مانند اسپریها و مرکز فروش مواد شیمیایی در قم افشانهها را انداختهاند. در پشت بامها و به خصوص بالکنها، مواد قابل اشتعال نظیر روزنامه، مقوا و لباس برای خشک شدن نباشد. خودروهاهم خوب تر میباشد در همین شبها در خیابان نباشد و آنها را به جایی امن و سر بسته منتقل کرد.» چنانچه میدانیم کسی در ساختمان محل زندگی یا در همسایگی از این قبیل کارهای خطر آفرین را انجام می‌دهد و مواد شیمیایی به جهت ساخت موادمنفجره حمل می نماید قبل از هر حادثه تلخی آنرا به مراجع انتظامی و دستگاههای نظارتی اطلاع دهیم. تا به اکنون در میان دانشمندان در این باره که آیا آلودگی بوسیله مواد شیمیایی در مرحله کم بر بر روی سالمی انسان ها یا بقیه موجودات زنده اثر مضر و نامطلوب دارد، اتفاق حیث نیست. محققان و داروسازان کلیدی مخلوط مواد شیمیایی فعال و غیرفعال در قرصها میتوانند داروهای مورد نیاز برای معالجه گونه های مختلفی از اختلالات و بیماریها را ایجاد کنند. همین مواد بعضاً آنقدر اساسی هستند که اهمیت حرارت خیلی اندک هم آتش به پا میکنند، اما بچهها همین اهمیت را نمیدانند و گهگاه دیده شده می باشد که برای مخفی نمودن همین قبیل مواد آنان را در جیب لباس درون کمد قرار داده یا در کیف مدرسه نهفته میکنند. ملکی دورهمیهای خانوادگی را در همین شب کلیدی دانست و گفت: «خانوادهها می بایست کنار هم باشند. میدانند که نباید کنار ماشینها، کنار درختان، در پارکینگهای سربسته آتش واضح کنند، ولی بچهها همین موارد را نمیدانند. چنانچه بزرگترها کنار بچهها باشند نگهداری بیشتری میشود و در غایت آتش را تام را خاموش میکنند. آن‌ها هستند که میدانند کنار ظرف بنزین، نفت، تینر و الکل نباید مواد آتشزا باشد. مورد قابل دقت دیگر اینکه، کنار آتشهایی که خودشان واضح نکردهاند، نباید قرار بگیرند. اگر‌چه نمک های آن پتانسیل تحریک پذیری به طور قابل توجهی پایین خیس است. برگه اطلاعات ایمنی ماده شیمیایی یا به اختصار MSDS نامیده می شود که مخفف Material Safety Data Sheet هست . توشه روغن به ۲ صورت از مرز عبور داده می شود. ما می دانیم که انسان حدود 5000 سال پیش، ادغام فلزات (مس و قلع) را به جهت ایجاد یک فلز انعطاف پذیر به اسم برنز آغاز کرده است. جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی هم به نقش خانواده در کاهش حوادث اشاره کرد و به «جوان» گفت: «همه ما اهمیت شب چهارشنبهسوری خاطرات زیادی داریم که در یک‌سری ده سال قبل خیلی عالی و شاد برگزار میشد، ولی در دو ده سال اخیر، اهمیت ورود وسایلی که اصلاً جایگاهی در همین قبیل جشنها ندارند، خوشیها به تلخی تبدیل شد.» وی گفت: «برای در اختیار گرفتن شب چهارشنبه اهل سوریه دو استراتژی متصور است؛ یکی از بلند مدت که متأسفانه تجربه نشان دیتا این استراتژی در کشور پاسخگو نیست زیرا برای آن باید برنامهریزی کرد و جلساتی زیادی حیاتی حضور روانشناسان و متخصصان گذاشت. به جهت کسانی که هر دسته نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در گزینه چگونگی به کار گیری از فروش مواد شیمیایی فلوکولانت ، شما ممکن است می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد