به شکل معمولی تقویت شبکه ی فولادی عضو یا سازه اصلی به کار گیری از کلاف میلگرد و اجرای بتن ریزی پس از قالب بندی توسط پمپ یا شاتکریت را تقویت بنا اهمیت ژاکت یا غلاف بتنی گویند. یک عدد از بزرگترین مزیت های این نحوه ژاکت فولادی عدم نیاز به قالب بندی به مانند شیوه مقاوم سازی با ژاکت بتنی است. همین روش مناسبتر بود، زیرا از جراحت به المانهای تسلیح دوری شد. در مواردی که هدف مقاوم سازی صرفا افزایش مقاومت برشی تیر و یا این که جبران فقدان خاموت در ستون ها برای جلوگیری از کمانش آرماوتورهای طولی باشد به جای ورق فلزی می اقتدار از نوارهای فلزی پیرامونی استعمال نمود. همچنین به جهت انتقال نیروی مهاربند فوقانی به مهاربند تحتانی از نوارهای فلزی به کارگیری شده است. استعمال از ژاکت فلزی روشی مطلوب برای مقاوم سازی ساختمانهای بتنی بوده ضمن افزایش مقاومت و رخ پذیری اعضا، همین مدل بنا ها وزن قابل ملاحظه ای را هم به ساختمان بیش تر نمی نماید. برای مقاوم سازی سازه بتنی، افزایش سختی، فراتر بردن میزان شکل پذیری و ارتقاء مقاومت برشی سازه بتنی می اقتدار مهاربند فولادی را به بنا مقاوم سازی به طرز ژاکت فلزی بتنی بیش تر کرد. همینطور همین ورق ها باید اصلی بولت به تیرها و ستونها وصل گردند تا بتوانند در تحمل لنگرهای خمشی و نیروهای برشی ساخت شده در اتصال مشارکت نمایند. لذا به جهت تولید همین اتصال ،قبل از کارگزاشتن ورق ها رخنه هایی در کاربر بتنی و ورق های فلزی ایجاد شده، آن گاه ورق ها(صفحات) بر بر روی کاربر قرار گرفته و اهمیت بولت ها به یکدیگر متصل می گردند، آنگاه فضای باقی باقی‌مانده داخل رخنه توسط اپوکسی پر می گردد. برای مقاوم سازی ساختمان های دیرین بنایی میتوان از افزودن قاب پیرامونی، افزودن میلگرد و پاشیدن بتن شاتکریت به دیوارها، افزودن کلاف در محل اتصال دیوار و سقف و به کارگیری از پشت بندهای بتنی به کار گیری کرد. رعایت اصول فوق در طرح تقویت یک ساختمان الزامی هست و عملیات تقویت نباید موارد فوق را نقص کند. در همین شیوه حساس مقاوم سازی هر قسمت از بنا نهایتا تمام آن مقاوم سازی می شود. ترمیم کننده شالوده پلیمری بتن اساسی گرانروی بالا، ملاتی کلیدی مقاومتی برابر یا اکثر از مقاومت بتن اساس و دارای خواص گیرش پر سرعت و چسبندگی مناسب اهمیت سطح بتن است. در صورت زیر، که مقاوم سازی ساختمانی بتنی می باشد،که به جهت محصور کردن بتن به مراد افزایش مقاومت فشاری ستون از نوارهای فلزی به کار گیری شده است. ورق های فلزی پیرامونی بکار رفته دارای ایجاد محصور شدگی در محل اتصال تیرها و ستونها خرد شدگی بتن را به تاخیر انداخته و سبب ارتقاء مقاومت فشاری آن می گردند. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها مضاعف اکثر در گزینه مقاوم سازي حساس frp لطفا به بازدید از وب تارنما ما.

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد