مقامات GOP در وین کانتی ، میشیگان ، موقتاً تأیید نتایج انتخابات را مسدود می کنندیک شب در میشیگان ، دو مقام جمهوری خواه در یک شهرستان بزرگ از تأیید نتایج انتخابات در آنجا خودداری کردند ، سپس تصمیم خود را لغو کردند. کریستن ولکر خبرنگار NBC کاخ سفید امروز گزارش می دهد.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*