مقامات فعلی و سابق ترامپ با رئیس جمهور منتخب خصوصی بایدن تماس می گیرند


به گفته منابع آگاه ، کارمندان فعلی و سابق دولت ترامپ شخصاً به تیم های انتقالی رئیس جمهور منتخب جو بایدن مراجعه کرده اند ، گرچه رئیس جمهور همچنان از شکست خودداری می کند و دروغ ادعای پیروزی می کند.

دو مقام انتقال بایدن روز چهارشنبه به NBC News گفتند که اینها فقط چند کارمند فعلی و سابق دولت ترامپ هستند و به عنوان “مسئله بزرگی” توصیف نشده اند. با این حال ، او پیشنهاد می کند که افرادی در مدار رئیس جمهور هستند آنها معتقدند بایدن رئیس جمهور بعدی خواهد بود ، حتی اگر ترامپ از کناره گیری امتناع ورزد و تیم حقوقی وی برای به چالش کشیدن نتایج در چندین کشور پرونده های بی هدف را دنبال می کند.

این ماجرا اولین بار توسط CNN گزارش شد.

مقامات تأكید كردند كه این محدوده به هیچ وجه جایگزین امنیت ملی و جلسات توجیهی درباره Covid-19 نیست ، كه دولت ترامپ از ارائه آن به تیم های بایدن خودداری كرد.

امتناع از ترامپ برای عقب نشینی ، اداره خدمات عمومی را در تأیید انتقال بایدن به تأخیر انداخت ، ایجاد تاخیری که تیم بایدن را از آغاز یک روند منظم برای تصاحب کاتاکومب های گسترده دیوان سالاری فدرال منع کرد.

کیت بادینگفیلد ، سخنگوی تیم انتقال بایدن ، روز چهارشنبه در بیانیه ای به NBC News گفت که با وجود دامنه ، GSA هنوز مجوز انتقال را دارد.

وی گفت: “این امر به بیش از کارمندان سابق نیاز دارد که برای اطمینان از انتقال صحیح قدرت به جلو حرکت کرده و مفید باشند.” و انتقال م betweenثر بین دولتها. “

روز چهارشنبه ، بایدن در سخنرانی خود در سالن مجازی شهر با کارکنان خط مقدم بهداشت ، گفت که فقدان جلسات توجیهی می تواند دولت وی را در توزیع واکسن پشت سر بگذارد.

“و چیزهای زیادی وجود دارد که ما فقط در دسترس خود نداریم ، بنابراین اگر به زودی در اختیار ما قرار نگیرد ، هفته ها یا ماه ها عقب خواهیم ماند تا ابتکار بزرگترین مشکلی را که با دو شرکت دارویی داریم ، آماده کنیم 95٪ اثر بخشی واکسن ها را پیدا کنید ، که نوید بزرگی است “.

این خبر همچنین در حالی است که تیم بایدن بعنوان بخشی از تلاش ها برای آماده سازی برای انتقال بدون همکاری دولت ترامپ ، از مقامات اخیر وزارت دادگستری استراق سمع می کند.

فشارها ، از جمله در میان جمهوری خواهان در کنگره ، برای اجازه دادن به بایدن برای شروع روند انتقال ، به ویژه در مورد موضوعات حساس به امنیت مانند اطلاعات و پاسخ Covid-19 ، افزایش یافته است. چندین جمهوری خواه گفتند که تیم بایدن باید جلسات توجیهی دریافت کند ، حتی اگر رئیس جمهور نتایج را بدون هیچ گونه مدرکی در دادگاه به چالش بکشد.
منبع: green-chapter.ir