مقامات جمهوری خواه انتخابات پس از توطئه هایی که منجر به تهدید شد ، دفع می کنندمقامات جمهوری خواه در مورد تهدیدات دریافتی و نظرسنجی ها در پی گسترش نظریه های توطئه در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 صحبت کرده اند.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*