[ad_1]

مقامات جمهوری خواه در مورد تهدیدات دریافتی و نظرسنجی ها در پی گسترش نظریه های توطئه در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 صحبت کرده اند.

[ad_2]

منبع: green-chapter.ir