مفاهیم گردشگری و اصطلاحات رایج صنعت توریسم چیست؟

گردشگری اخلاقی به معنای اندیشیدن به عواقب و اثرات مهاجرت نمودن خویش به یک حیطه است. البته کمپانی موتوس، چرخش مسافرتها به سفر «هیبریدی» را علت مهم رجوع و برگشت سفرهای تجاری میداند. ترجمان حیاتی ابلاغ این‌که رده کشور ایران در راستا گردشگری تندرست از لحاظ پتانسیل وضعیت قابل قبولی را دارد، تصریح کرد: مشاجره بازاریابی در راستا گردشگری سلامت برای ما حائز حساس میباشد و می بایست حساس برگزاری نشست، همایش و مشارکت در همایش های در بین المللی از روش بازار یابی منطقه گردشگری 2000 جذب گردشگر کنیم. مدیر اداره گردشگری سالم وزارت بهداشت با ابلاغ این‌که بیش از یک میلیون گردشگر درمانی وارد مرزوبوم می شوند که حدود نیمی از آن ها از طرز دلالها وارد مرزوبوم میشوند، بیان داشت: 80 % مراجعات گردشگری درمانی مربوط به کشورهای مجاور بالاخص افغانستان و عراق است. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ محمدرضا ترجمان، مدیریت اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت در گرد‌همایی خبری نخستین کنفرانس نمایشگاه فی مابین المللی گردشگری سلامت (بسکی) در تهران اظهار داشت: جایگاه جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران در راستا گردشگری سالم از لحاظ پتانسیل دوچندان مناسب می باشد ولی از حیث عملکرد نیاز به تامل و عمل بیشتری دارااست و در همین راستا رقبای منطقهای و آسیایی عمل را مبتنی بر برنامهریزی دقیق دنبال می‌نمایند و امیدواریم جایگاه قابل قبولی برای ایران در گردشگری سالم به دست آوردن شود. اغلب مردم این شهر شیعه میباشند البته اقلیتهای مذهبی مثل مسیحیان، آشوریان، زرتشتیان و کلیمیان هم در کنار مردم ظرفیت گردشگری مسلمان زندگی میکنند. مفاهیم صنعت گردشگری فراوان وسیعند از این روی که با سیاست، اجتماع، محیط زیست، مدیر و زمینههای متفاوت دیگر رابطه پیدا میکنند. در همین زمینه حسین عباس نژاد مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی به تازگی در گفتوگویی خبر بخشید که «با دقت به سیاستهایی که دولت سیزدهم داراست ممکن است اهمیت تغییراتی در مصوبه جایگزینی شناورها مواجه شویم و به جای جایگزینی لنجها بتوان بنا یا این که ساماندهی کرد. اگر بخواهیم یک تعریف و تمجید جامع از گردشگری ارائه کنیم بایستی بگوییم که گردشگری یا توریسم به معنای مجموعه اقدامات و تلاشهایی است که طی آن، یک فردِ موسوم به گردشگر دست به جابجایی مکانی میزند و تصمیم می گیرد که از نقطهای مکانی و جغرافیایی و به نقطهای دیگر هجرت کند.