عرض همین استخر می تواند برابر یک متر یا این که یک و نیم متر بوده و طول آن ها حیاتی طول منزل برابر باشد. احتیاج نخواهید داشت که به طور دائم آن را کارگزاشتن نمایید همین محصول می تواند استخر فصلی و درگیر کننده به جهت خانواده و افراد برنا باشد. اما باز نیز تعیین مقدار دقیق ماده ضدعفونی کننده گزینه نیاز غیرممکن است. در طراحی استخرهایی از این نوع، می می بایست به ازاء هر استحمام کننده 2000 لیتر آب فی مابین تعویض های تمام استخر مراد نمود. اما همین دسته از استخرها را از هر نوع چوبی می توان ساخت، البته گونه های یاد شده در مجموعه مقاوم ترین و بهترین ساخت استخر خانه ها هستند. پمپ ها در این حوضچه ها آسان میباشد به این ترتیب می اقتدار از انواع سیستم های تصفیه بدون دردسر استعمال کرد. بعضی از استخرها اصلی گونه های گوناگون چوب های سکویا، سرو، ساج، ماهون و غیره ساخته می شوند. می بایستی حیاتی استفاده از ماده ضدعفونی کننده، آب میکروب زدایی نمود. قبل از هر زمان استفاده از استخر، به آب میزان به اندازه کلر زده شود تا ضدعفونی گردد. طراحی همین گونه استخر وقتی ممکن می باشد که جریان آب به اندازه از یک رودخانه یا این که نهر مجاور، قابل حصول باشد. سقف های متحرک این قابلیت را می‌دهد که در دوران گزینه نیاز از استخر به شکل روباز یا سرپوشیده به کارگیری کرد. شهرداری ها استعمال از آب شهر برای چنین استخری را مجاز نمی دانند. در یک استخر دارای جریان آب در گردش، آب آلوده و مستعمل به طور تر و تمیز اهمیت آب فیلتره و تصفیه شده جایگزین می شود به معنا کلمه، تصفیه آب استخر در نتیجه رقیق کردن مداوم آن است. زیرا منجر سوراخ خوردن در کنارههای دیوارهها و در نتیجه ساخت نشتی و کمتر تراز آب استخر خواهد شد ک خود، معضلات دیگری به ملازم خواهد داشت. در ادامه، آب تصفیه شده وارد تجهیزات گرمایشی میگردد تا دمای آن به تراز آیتم حیث برسد. ایجاد استخر حیاتی آجر طاقت فرسا و پیچیده وجود ندارد و اجرای آن سهل وآسان است. این استخر در واقع چیزی بخش اعظم از یک وان حمام نیست که ممکن هست به عنوان یک استخر خصوصی مورد استفاده قرار گیرد و توشه استحمامی آن سبک است. همچنین متناسب اساسی اندازه استخر، اکثر اوقات به کارگیری از جرثقیل به جهت حمل پوسته به جهت حمل پوسته و قرار دادن آن در محل ظرف استخر اضطراری است. به نظر اختلاط همیشگی آب تمیز محل ورود و آب آلوده و کثیف مانده در استخر هر بخش بعدی بیرون شونده مرکب خواهد بود از نسبت کمتری از آب کثیف و میزان بیشتری آب تمیز.

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد