به همین خواسته به جهت پیشگیری از تبعات منفی بعضا اقدامات که ناشی از ناآگاهی و یا کم اطلاعی مشاورین از ماهیت موضوعات حقوقی و مبانی رسمی میباشد مهم برگزاری عصر های و کلاس های آموزشی تراز علم و معلومات حقوقی مشاورین املاک به نحو قابل قبولی افزایش و افزایش خواهد یافت. پاسخ: اقامتگاه اهمیت اقامتگاهی میباشد که در حال حاضر در آن زندگی می کنید و اقامتگاه فرعی اقامتگاه دوم شما میباشد که به طور دایم در آن مستقر نمی باشید. به تیتر مثال در صورتی که ملک معامله شده اساسی ارزشی برابر اهمیت 600 میلیون باشد، برای این ملک تا 500 میلیون حق کمیسیون، 0.5 درصد بررسی شده و برای 100 میلیون بالاتر، 0.25 درصد تحلیل می شود. به عنوان نمونه اگر ملکی 7۰ میلیون تومان رهن تام شده باشد حق کمیسیون آن برابر کلیدی ۵۷۲,۲۵۰ می باشد که باید به وسیله هر یک از طرفین معامله بصورت جداگانه پرداخت شود. حق کمیسیون به عبارتی درآمد مشاورین املاک از بنگاه های ملکی می باشد که هر چه تعداد معاملات و بها ملک معامله شده فراتر باشد، درآمد آنان نیز فراتر خواهد بود. مبلغ کمیسیون در معاملات رهن تام براساس مبلغ بدست آمده از تبدیل رهن به اجاره بررسی می شود بطوری که به ازای هر یک میلیون تومان رهن 30هزار تومان اجاره در حیث گرفته می شود و بر پایه مبلغ بدست آمده 25 درصد به تیتر حق کمیسیون از طرفین املاک اندیشه شهرک رفاه اخذ می شود. مصطفیقلی خسروی ادامه داد: به جهت قراردادهای رهن کامل نیم درصد و اجارهبها یک چهارم نرخ اجاره ماهانه از هر دو طرف، در قراردادهای رهن و ودیعه نیم % و در متمم قرارداد هیچ حقالزحمه نباید دریافت شود. مبلغ کمیسیون برای رهن و اجاره ملک به دسته ای میباشد که ابتدا مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرده و بعد از آن جمع آن مهم مبلغ اجاره ارزش را در 25 درصد ضرب می کنند تا مبلغ کمیسیون بدست آید. هر یکسری به دلیل نام گذاری سامانه املاک و اسکان، بعضی خیال می کنند که این سامانه فقط به ثبت نام ملک از سوی کسانی تعلق دارد که دست‌کم حساس یک ملک می باشند البته بر مبنا مقررات اعلامی، تمامی سرپرستان خانوار از پاراگراف مستاجرین که صرفا با یک قرارداد اجاره می باشند، ملزم میباشند که کاسه دو ماه از 19 فروردین 1400، داده ها سکونتی خود را در همین سامانه تصویب نمایند. سیاست اهمیت در راستای انجام همین ماموریت و اجرای نسخه کاربردی رکودزدایی از بازار املاک مسکونی، ارتقاء عرضه مسکن از محل موجودی واحدهای ساخته شده البته احتکار شده است. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط اصلی املاک اندیشه سبز وب سایت خود باشید.

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد