لوید آستین ، نامزد دفاعی: “آمریکا وقتی با متحدانش کار می کند ، قوی ترین است”لوید آستین ، نامزد رئیس جمهور منتخب بایدن برای وزیر دفاع ، در مورد امیدهای خود برای خدمت در این سمت اظهار نظر کرد و تأکید کرد که “آمریکا وقتی با متحدان خود کار می کند قوی ترین است.”


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*