[ad_1]

لوید آستین ، نامزد رئیس جمهور منتخب بایدن برای وزیر دفاع ، در مورد امیدهای خود برای خدمت در این سمت اظهار نظر کرد و تأکید کرد که “آمریکا وقتی با متحدان خود کار می کند قوی ترین است.”

[ad_2]

منبع: green-chapter.ir