[ad_1]

برایان كمپ ، فرماندار جورجیا ، گفت كه قانون ایالتی دفتر وی را ملزم می كند تا گواهی انتخابات را كه جو بایدن را به عنوان برنده ریاست جمهوری معرفی می كند ، رسمی كند. با این حال ، او تعدادی از نگرانی ها را در مورد انجام انتخابات مطرح كرد و خواستار “تحقیق كامل” در مورد همه بی نظمی های رای گیری شد كه در هنگام حسابرسی پیدا شد.

[ad_2]

منبع: green-chapter.ir

ایندکسر