كلیبرن نماینده تهدید به احضار مدیر CDC سسی می كند. خطر برای مخفی کردن اطلاعات کوید


جیمز کلیبرن ، نماینده DS.C ، تهدید کرده است که رابرت ردفیلد و مدیر سی دی سی را برای خدمات بهداشتی و اجتماعی فرا می خواند. الکس هازارد به اتهام پنهان کردن اطلاعات در مورد واکنش ویروس کرونا در دولت. هایدی پرزی بیلا از NBC گزارش می دهد.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*