در صنعت غذا، محلول های هیدروژن به جهت ضد عفونی نمودن سطح ها فنی تجهیزات مورد به کارگیری قرار می گیرند که در تماس مستقیم اساسی محصولات هستند. پراکسید هیدروژن 3 % (%3) هنگام پاشیدن بر بر روی محصولات می تواند آفات مهم بافت نرم نظیر شته ها، کنه های عنکبوت قرمز و بیماری های قارچی مانند کپک پودری را کنترل کند. که معمولا علت آن را وجود یون پروکسید و تاثیر بر ماکرومولکولهای زیستی همچون پروتئینها، غشاء لیپیدی و DNA تیتر میکنند. که معمولا در داروخانهها هم همین جور غلظت در دسترس میباشد اما به این معنا وجود ندارد که برای اندامهای داخلی تن و سیستم گوارشی بیخطر است. این ماده بیشتر به تیتر ضدعفونی کننده و سفیدکننده به کارگیری میشود. از مواد تمیز کننده متعدد به طور هم زمان استفاده نکنید، بعضی از مواد شیمیایی خانگی در شکل ترکیب گازهای سمی و خطرناکی آزاد می کنند. البته آب اکسیژنه علاوه بر این کارکرد عمومی، در صنایع شیمیایی، کاغذ، نساجی، زیست محیطی و بعضا کاربردهای ویژه همچون صنایع الکترونیک و صنعت های غذایی نیز مورد استفاده است؛ از همین جهت و بهخاطر طیف متنوع نیازهای صنعت های مختلف به آن میتواند یک جنس راهبردی محسوب شود. که بیشتر جهت سفید کردن ورقه گزینه استعمال قرار می گیرد. به لحاظ می برسد هر دو لیپیدها، اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها را هدف قرار می آب اکسیژنه برای لباس دهند. در صورتی که می خواهید ظواهر آن ها را پر‌نور خیس نمایید پنبه را کلیدی آب اکسیژنه آغشته کنید و بعد روی هر کدام از ناخن ها بکشید. شما ممکن است کاملا با خبر باشید که اسفنج ها محل مناسبی به جهت زندگی و توسعه و گسترش باکتری ها و میکروب ها هستند.برای کشتن آن ها و دوری از تکثیر اسفنج را در ادغام پراکسید هیدروژن تر کنید و یا این که به آسانی اصلی آب اکسیژنه اسپری بکنید همین نیز چنین زندگی اسفنج ها را طولانی خیس می کند. غالبا ماده ای که در داروخانه ها به تیتر آب اکسیژنه فروخته میشود، ترکیبی از آب اکسیژنه 3% و آب مقطر است. بهترین ظروف برای حفظ غالبا شیشه و استیل عنوان می شود که نهتنها نمیتواند مهم آن‌ها واکنش دهد بلکه از خطر زنگ زدن نیز در آب اکسیژنه ایرانی امانند. در حالت مراقبت این ترکیب بی تردید می بایست به مواقعی همچون دما، خشکی و تهویه مناسب دقت شود. همینطور بایستی در شرایطی محافظت شود که در مواجهه کلیدی نور و گرمای مستقیم نباشد بنابراین استفاده از ظرفهای کدر توصیه میشود. از دیگر مشخصات این ادغام میتوان به تأثیرپذیری بالا در مواجهه اهمیت محیطهای بازی اشاره کرد در حالیکه در گوشه و کنار اسیدی و خنثی استقامت بالاتری دارد. همین ماده در بسته بندی های پلاستیکی و شیشه ای وجود دارااست که شرکت مرک و سیگما آلدریچ از گزاره ایجاد کنندگان هیدروژن پراکسید آزمایشگاهی و کمپانی های پاشا ترکیه و دگوسا بلژیک از گزاره ساخت کنندگان آب اکسیژنه صنعتی می باشند.

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد