زمانی که نیروی فشار بخار وارد شده به شیر از نیروی وزنی که از نحوه بازوی اهرم وارد می شود اکثر شد ، شیر باز شد. سوپاپهای کمتر فشار وزن مستقیم: بعداً به جهت پرهیز از معایب آرایش اهرم ، شیرهای فشار مستقیم فشار مرده کلیدی فشار مستقیم بر بر روی لوکوموتیوهای نخستین انواع شیر فشار شکن هیدرولیک بخار کارگزاشتن شدند. درصورتیکه دستگاه ذیل حرکت تندرستی قرار گیرد ، یکی دیگر از معایب آن باز شدن زود هنگام شیر بود. معمولاً مسئول بازنشانی فیوز به دنبال عامل آن می رود و قبل از راه اندازی مجدد دستگاه مشکل را برطرف می کند. نیروی فنر را می توان اهمیت تهیه و تنظیم مهره های حفظ کننده فنر برگ تهیه کرد. هنگامی که نیروی فشار بالادست نیرویی عمده از نیروی فنر وارد می نماید ، پس از آن poppet از صندلی سوپاپ دور می شود که باعث می شود مایع از درگاه تنظیم فشار شکن هیدرولیک خروجی عبور کند. همین فنر به عنصر سنجش نیرو وارد می کند و برای بستن روزنه کار می کند. اصلاحات در طراحی شیر کنترل فشار فنر مستقیم در سالهای آن‌گاه در جواب به استفاده گسترده از دیگهای بخار به جهت تأمین گرما و تأمین انرژی لوکوموتیوها ، قایق های رودخانه ای و پمپ ها ادامه داشت. عنصر نیروی منشا معمولا یک فنر مکانیکی است. بعلاوه ، برای یک میزان شیر در اختیار گرفتن فشار مختص ، غالباً می اقتدار یک منطقه سنجش بزرگتر اهمیت طراحی دیافراگم را از آنچه اهمیت طراحی سبک پیستون قابلیت پذیر می باشد ، تهیه و تنظیم کرد. سوپاپ فشارشکن فشار ، که در برخی مواقع شیر در اختیار گرفتن فشار نامیده می شود ، دریچه ای است که به جهت در اختیار گرفتن یا این که تولید حصر فشار در هر سیستم خاص استفاده می شود تا از تولید آن خودداری کند و به تجهیزات آسیب نرساند و یا این که خطرات جدی تری تولید کند. فشار شکن هیدرولیک اهمیت ، شیرهای در دست گرفتن فشار هیدرولیک در کل سیستمهای هیدرولیک گزینه به کارگیری قرار می گیرد و به به عملکرد سیستم از جهت ایمنی و نگهداشتن در محدوده فشاری خاص کمک می‌کند .این شیرا ائم از مثال های ریلیف ولو یا شیرهای کاهنده فشار ، سکوئنسر و کانتربالانس باستثاء کاهنده فشار بقیه صورت نرمال کلوز میباشند .در ساختار بخش اعظم همین شیرها از نوعی محدودیت برای در اختیار گرفتن فشار و در برخی موردها به صورت پایلوت به امداد سیگنال خارجی فشار در دست گرفتن می‌شود .

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد