کربنات پتاسیم یک عدد از مواد شیمیایی است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و کلیدی ویژگیهای کارآمد و مفید بسیاری می باشد. از آن برای سلامت نمودن خط استعمال میشود. امروزه، کربنات پتاس از روش الکترولیز پتاسیم کلرید به رخ تجاری تولید میشود. کربنات پتاسیم سالهاست که در تولید نان و شیرینی ، نوشابه و شربت به عنوان یک ماده بافرکننده مورد کاربرد است. علاوه بر همین ها، از کربنات پتاسیم، برای کمتر اسیدیته شراب استعمال می شود و به تیتر ماده خشک کننده به جهت پردازش میوه و همچنین در فرمولاسیون جوهرها و تونرها، ضد عفونی کننده ها و مواد تمیز کننده استفاده می شود. پتاس در تولید ژله چمنی که نوعی غذای چینی می باشد و همینطور در آسیای جنوب شرقی و همینطور رشتهفرنگی دستی چینی استفاده میشود. در ضمن پتاس از عناصر اصلی کودهای کشاورزی میباشد که کاربرد بخش اعظمی در آن دارد. به همین دلیل، بیشترین کاربرد پتاسیم کربنات در صنعت کشاورزی است. این ماده در ارتفاع تاریخ به جهت ایجاد شیشه و صابون گزینه به کارگیری قرار گرفته است. در قلیایی پودر کاکائو به جهت ساخت شکلات هلندی مهم متعادلکردن pH (یعنی کمتر اسیدیته) دانههای کاکائو طبیعی استفاده میشود. همین ماده برای ترکیبات اسیدی مطلوب نیست، البته در رخ داشتن مقدار یه خرده ناخالصی اسیدی میتوان به جهت خشککردن یک فاز آلی موءثر باشد. با این وجود اساسی هست که از مقادیر مناسب به جهت خودداری از آسیب استعمال شود، و آشپزان نباید از آن‌ها بدون هدایت استفاده کنند. کربنات پتاسیم را می توان حساس سوزاندن مواد آلی و به کار گیری از خاکستر ایجاد شده تنظیم کرد. در مواد غذایی، حیاتی کاربردهای سنتی زیادی بی کربنات پتاسیم قیمت است. ضد عفونیکنندهها و مواد تمیز کننده عمل میکند. از روش فرایند انگل تخت که از اکسید منیزیم، کلرید پتاسیم و دیاکسید کربن استعمال میکند. و در ایجاد سایر ترکیبات شیمیایی آیتم استفاده قرار میگیرد. آنگاه هیدروکسید پتاسیم ایجاد شده بهوسیله دیاکسید، کربن کربنات پتاسیم را ایجاد میکند، که اکثر وقت ها برای تولید سایر ترکیبات پتاسیم هم بهکار برده میگردد. پس سرانجام میگیریم که کربنات پتاسیم از طریق واکنش میان پتاس سوز آور مایع و دیاکسید کربن ساخته شده و پس از آن تصفیه و سپس خشک میشود. در اینجا عمده به تحلیل وب وبسایت کربنات پتاسیم در جدول کلمات.

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد