فاوسی می گوید واکسن های Covid ایمنی سرعت را به خطر نیندازند ، نشانه هایی از “پیشرفت علمی” را نشان می دهد


دکتر آنتونی فوزی از انستیتوی ملی آلرژی و بیماری های عفونی در تلاش برای کاهش شک و تردید عمومی نسبت به اینکه شرکت های دارویی اقدامات ایمنی را برای سرعت انجام می دهند ، از ایمنی واکسن های Covid-19 در دست تولید دفاع کرد.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*