[ad_1]

دکتر آنتونی فوزی از انستیتوی ملی آلرژی و بیماری های عفونی در تلاش برای کاهش شک و تردید عمومی نسبت به اینکه شرکت های دارویی اقدامات ایمنی را برای سرعت انجام می دهند ، از ایمنی واکسن های Covid-19 در دست تولید دفاع کرد.

[ad_2]

منبع: green-chapter.ir

ایندکسر