عارضه ها ذکر شده غایت تا 2 هفته ماندگار است. بی شک ظهور عوارض پیری در هیچ فرهنگ و روزگار و مکانی، خواش آیند نخواهد بود. همین کار در شکل و ابرو ها یک تقارن ایجاد می کند، در کسانی که نیاز به کشیدن بسیار پوست ندارند می اقتدار صرفا از نحوه کشیدن پوست شقیقه به کارگیری کنند، ولی در صورتی که شدت چین و چروک اکثر و عمیق خیس بود خوبتر است از دیگر طرز های لیفت شقیقه به کارگیری نمایند. دارای گذر از ده سال سی زندگی و وارد شدن به دهه چهل سالگی گاهی چروک هایی در گوشه چشم و ابرو تولید می شود که چهره اشخاص را از سن واقعی شان عمده نشان می دهد. سن اشخاص باید اکثر از 22 یا 23 سال باشد، چرا که قبل از این سن هنوز چهره صورت نگرفته و ممکن میباشد کار های جراحی بر روی چهره چندان ماندگار نباشد. لیفت شقیقه کلیدی بهوجود آوردن برشهایی در مرز موی سر و پیشانی انجام می شود که همین برشها در پایین مو مخفی می گردند و دیده نخواهند شد. امکان بی حس شدن موقت پیشانی به علت کار مهم سیستم عصبی صورت. در جراحی لیفت شکل بافت های پیر و راحت شده ی پوست رخ را می کشند و سفت می‌کنند تا ظاهری برنا خیس به پوست صورت بدهند. لیفت پوست شقیقه و بافت تحت جلدی، نیز سطح پوست و نیز منطقه زیر آن را ذیل تاثیر قرار می دهد. این طریق به غیر از آن که افتادگی گوشه چشم را برطرف می کند؛ می تواند بر بافت های جور نیز اثر گذاری مثبت بگذارد. همچنین می توانید از حوله ای که یکسری دقیقه در سردخانه باقی باقیمانده است، استفاده کنید. دقت کنید که پوست بیش از ترازو کشیده نشود. به جهت نمونه اشخاصی که افتادگی جزئی پوست دارند عمل سادگی بدر ارتفاع کار دارا‌هستند و تنها اهمیت سفت نمودن و بالا کشیدن جزئی پوست کارشان به اتمام می هزینه فعالیت برجستگی گوش رسد. چنانچه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم جراحی شقیقه در بابل لطفا از ورقه ما بخواهید.

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد