شهرستان جورجیا مراکز رای دهی را به دور دوم سنا که قبلاً کاهش یافته اضافه می کندشاکیل بروستر از NBC News با نماینده شهرستان کاب در جورجیا در مورد تصمیم برای کاهش تعداد صندلی های رای گیری زودرس برای انتخابات سنا صحبت کرد.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*