شما یک روز جدید برای آمریکا معرفی کرده اید: سخنرانی کامل پیروزی هریس را بررسی کنیدمعاون رئیس جمهور منتخب کمالا هریس در اولین حضور علنی خود پس از پیروزی در انتخابات ملت را خطاب قرار داد.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*