[ad_1]

معاون رئیس جمهور منتخب کمالا هریس در اولین حضور علنی خود پس از پیروزی در انتخابات ملت را خطاب قرار داد.

[ad_2]

منبع: green-chapter.ir