سوزان رایس: دولت بایدن با “مجموعه بحران های بسیار عمیق” روبرو خواهد شدرئیس جمهور منتخب جو بایدن ، رئیس شورای امور داخلی ، سوزان رایس ، اذعان کرد که دولت جدید باید در میان یک بیماری همه گیر ویروس کرونا با “مجموعه ای عمیق از بحران” روبرو شود.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*