[ad_1]

هنگام ورود وی به واشنگتن برای دیدار با رئیس جمهور ترامپ ، مایک شیرکی ، رهبر اکثریت سنای میشیگان ، مورد استقبال معترضین قرار گرفت که شعار “نتایج را تأیید می کنند” و نشانه هایی را به همراه داشتند.

[ad_2]

منبع: green-chapter.ir