سناتور الكساندر سخنرانی خداحافظی خود را به مجلس سنا داد: “این یک امتیاز بزرگ بود”سناتور لامار الكساندر ، تنسی ، سخنرانی خداحافظی خود را در صحن مجلس سنا انجام داد. اسکندر گفت ، “یک سناتور آمریکایی بودن یک امتیاز بزرگ است” و وحدت در کشور را تشویق کرد.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*