فروش هیدروکسید سدیم (سود سوز آور) صنعتی یا سود پرک اساسی اسم sodium hydroxide یک ماده شیمیایی جامد و از انواع لبریز کاربرد گشوده در صنعت های گوناگون می باشد. کمپانی هیربد شیمی آریا بزرگترین منشاء تامین انواع اسید ها و بازها و مواد شیمایی صنعتی بوده و مهیا فروش هیدروکسید سدیم (سود سوز آور) در غلظت ها و وزن های وختلف برای مصرف صنایع مختلف می باشد. بنابراین، میزان گیری غلظت یون سدیم میزان قلیایی بودن و پتانسیل سمی بودن آن را به طور ظریف نشان نمی دهد. هیچ یک از همین طرز های جایگزین نمی تواند از حیث اقتصادی اصلی تنظیم الکترولیز رقابت کند. همینطور مواد قلیایی را به جهت واکنش هایی که به آن نیاز دارا هستند ، مانند بیوره ، فراهم می کند. همینطور استفاده از عینک حفظ کننده هم به جهت محافظت چشم در برابر محلول سدیم هیدروکسید ویا سدیم هیدروکسید جامد اضطراری است. کربنات سدیم تولید شده به تیتر متاع جانبی در واکنش اول، برای حذف سختی غیر کربناتی در واکنش سوم مصرف می شود. هنگامی ادغام کربنات سدیم (Na2CO3) تشکیل می شود، میزان سمیت آن کمتر می یابد. سدیم هیدروکسید ماده ای معدنی است که از آن برای در اختیار گرفتن pH و ایفای نقش بافر در تهیه و تنظیم اکثری از مواد همچون محصولات آرایشی و بهداشتی استعمال می کنند. همین میزان گرما برای مشتعل کردن مواد قابل اشتعال کافی است. در پردازش پارچه، شستشو و سپید کردن کاربرد دارد. فرم غلیظ هیدروکسید سدیم در محلول های پاک کننده کاربرد دارد. سدیم هیدروکسید زیاد در صنایع متعدد به عنوان عامل پاک کننده استفاده می‌شود و در صنعت بیشتر با نام کاستیک سودا شناخته میشود. یکی از از خطرات مضاعف جدی که همین ماده شیمیایی به جهت بدن دارد، تماس همین ماده اصلی چشم انسان می باشد که در صورتی که اساسی دیده انسان تماس پیدا کند، می تواند باعث کوری همیشگی انسان شود. در صورتی که این ماده شیمیایی خطر آفرین بر روی پوست تن انسان بریزد، می بایست آن موضع را به مدت 10-15 بطور تمام و مهم آب سرد شستشو داد. NaOH در مقایسه با هیدروکسید پتاسیم کمتر در آب محلول واکنش سدیم هیدروکسید اهمیت سولفوریک اسید است. هیدروکسید سدیم یک ماده جامد و سفیدرنگ اهمیت فرمول شیمیایی NaOH میباشد. سدیم هیدروکسید یا این که کاستیک سودا یا این که سود سوزآور مادهای جامد و سفید رنگ با فرمول شیمیایی NaOH میباشد. اوج آزما پلاست ارائه دهنده گونه های سدیم هیدروکسید از کمپانی های معتبر از قبیل مرک، سیگما آلدریچ، فلوکا، نوترون شیمی و غیره میباشد.

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد