سدریک ریچموند: انتقال بایدن “باید به همه چیز دسترسی داشته باشد … ما باید”در مصاحبه اختصاصی با ملاقات با مطبوعات ، سدریک ریچموند نماینده (D-La) ، مدیر ورودی ، دفتر تعامل عمومی کاخ سفید ، از مقاومت دولت ترامپ در پذیرفتن باخت انتخابات خود صحبت کرد.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*