ستوان فرمانداران پنسیلوانیا و میشیگان بحث در مورد فرایند تأیید انتخاباتستوان پنسیلوانیا جان فایرمن و فرماندار میشیگان گارلین گیلچریست به کتی تور پیوستند تا در مورد پرونده های قضایی دولت ترامپ و روند بررسی نتایج انتخابات در ایالت هایشان گفتگو کنند.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*