رکورد تعداد زنان جمهوری خواه منتخب در کنگره در انتخابات سال 2020در سال 2021 ، حداقل 141 زن در کنگره حضور خواهند داشت. حداقل 36 نفر از آنها جمهوریخواه هستند – رکوردی برای حزب. لی آن کالدول گزارش این سال تاریخی را برای زنان جامعه مدنی منتشر می کند.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*