رای گیری در کالج انتخاباتی میشیگان به دلیل “تهدیدهای معتبر خشونت” برای عموم مردم بسته استدر حالی که رأی دهندگان در میشیگان برای رای گیری رسمی خود در کالج انتخابات ریاست جمهوری جو بایدن دور هم جمع می شوند ، به دلیل گزارش “تهدیدهای معتبر خشونت” ، روند دادرسی همچنان برای عموم بسته است. Von Hilliard از NBC جزئیاتی دارد.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*