“راه پیش رو هیجان انگیز است”: جان کری به عنوان فرستاده ویژه بایدن در امور اقلیم اظهار داشتوزیر امور خارجه پیشین جان کری به عنوان نماینده ویژه بایدن در ریاست جمهوری در زمینه تغییرات آب و هوایی منصوب شد. کری گفت که “راه پیش رو هیجان انگیز است” ، اما “هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند این چالش را حل کند”.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید