[ad_1]

سناتور میت رامنی (آر-یوتا) به چاک تاد گفت كه حزب جمهوری خواه ممكن است با زنان رأی دهنده حومه شهر مشكل داشته باشد ، اما او معتقد است كه حزب جمهوری خواه می تواند آنها را به حزب بازگرداند.

[ad_2]

منبع: green-chapter.ir

ایندکسر