رئیس جمهور منتخب بایدن انتخاب خود را برای پست های عالی کابینه اعلام می کندبا انتخاب وزیر امور خارجه ، DHS و DNI ، رئیس جمهور منتخب بایدن به کادر باتجربه از سراسر دولت روی آورد.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*