دیوان عالی کشور موافقت کرد که به پرونده جبران خسارت ورزشکاران دانشگاه رسیدگی کندگزارش پیت ویلیامز از NBC درمورد تصمیم دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پرونده ای درمورد محدودیتهای مربوط به چگونگی جبران خسارت از سوی کالجها به دانشجویان ورزشکار است.


منبع: green-chapter.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*